Liên hệ

HALONG PLUS HOTEL

Đường bao biển Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long

020 338 96 999 – 0944 222 999

halongplushotel@gmail.com